Thông tin Chuyển Khoản : Nguyễn Văn Vượng
Tài Khoản Vietcombank: 0451 0002 4355 7